Akdeniz Koruma Derneği

Akdeniz Küçük Adalar İnsiyatifi

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü

Birleşmiş Milletler Çevre Programı – Akdeniz Eylem Planı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Bölgesel Deniz Kirliliği Acil Müdahale Merkezi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi – Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü-Mavi Kart Sistemi

Deniz Ekosistem Hizmetleri İşbirliği

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı - Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı

Doğa Araştırmaları Derneği

Doğa Derneği

Doğa Koruma Merkezi

Dokuz Eylül Üniversitesi – Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü

Dünya Doğayı Koruma Birliği

Dünya Doğayı Koruma Birliği- Akdeniz Ofisi

Dünya Doğayı Koruma Birliği- Deniz ve Kutuplar Programı

Dünya Doğayı Koruma Birliği- Korunan Alanlar Programı

Ege Üniversitesi - Su Ürünleri Fakültesi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü

Güney Ege Kalkınma Ajansı

Güney Marmara Kalkınma Ajansı

İstanbul Üniversitesi – Deniz Bilimleri Enstitüsü

İstanbul Üniversitesi- Su Ürünleri Fakültesi

İzmir Kalkınma Ajansı

Karadeniz Teknik Üniversitesi – Deniz Bilimleri Fakültesi

Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Mavi Plan Bölgesel Faaliyet Merkezi

Orman ve Su İşleri Bakanlığı- Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü

Öncelikli Eylem Programı Bölgesel Faaliyet Merkezi

Özel Koruma Alanları Bölgesel Faaliyet Merkezi

SAD- Sualtı Araştırmaları Derneği

SAD-Sorumlu Balıkçılık Projesi

Sahil Güvenlik Komutanlığı

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü

Tarım ve Orman Bakanlığı

Temiz Üretim Bölgesel Faaliyet Merkezi

Turmepa Deniz Temiz Derneği

TÜDAV-Türk Deniz Araştırmaları Vakfı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

WWF Uluslararası (Okyanuslar-Denizler-Kıyılar)

WWF-Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı