Sür-Koop Merkez Birliğimizin Kuruluş, Amaç ve Görevleri - Ramazan Özkaya

SÜR-KOOP E-KÜTÜPHANE   |   Cengiz Balta
Sür-Koop Denetim Kurulu Üyesi - Cengiz Balta
SÜR-KOOP E-KÜTÜPHANE   |   Barış Zaman
Balıkçılıkta Ortak Akıl Çalıştayı
SÜR-KOOP E-KÜTÜPHANE   |   Sür-Koop
Kadın Balıkçı Komisyonu